Tjärblomster

189 kr

Lychnis Viscaria. Kallas också Beckblomster eller Tjärlysa. Insamlad i Norra Vi i juli 1941 av Gunvor Carlson. Återgiven på finaste papper i begränsad upplaga, ca 305x430mm.

Related Products

Vitklöver

189 kr

Blodrot

189 kr

Rågvallmo

189 kr