Skogsklöver

189 kr

Trifolium medium. Fick namnet av Linné som ansåg utseendet vara mitt emellan Rödklöver och Alpklöver. Insamlad i en åkerren i Norra Vi i juli 1941 av Marianne Carlson. Återgiven på det finaste av papper i begränsad upplaga. 305x430mm

Related Products