Blåstång

189 kr

Fucus Vesiculosus. Av romaren Plinius kallad Havets Ek. Har sedan gammalt använts mot förstoppning och för att öka blodgenomströmningen. Insamlad från havsbottnen utanför Båstad i juli 1940 av Gunvor Carlson. Återgiven i ca 305x430mm i begränsad upplaga.

Related Products