Ängskovall

189 kr

Melampyrum pratense. Kallades förr också Nyckelgräs. Linné omtalar i Flora Lapponica från 1737 att Ängskovall liksom Skogskovall var en bra betesväxt som gav utmärkt smör. Insamlad i en skog på Edaön i juni 1941 av Marianne Carlson. Återgiven i begränsad upplaga på syrafritt papper av högsta kvalitet. 305x430mm

Related Products